Życzenia na dzień Dziadka i na dzień Babci

Życzenia sms na imieniny

Życzenia smsy imieninowe

Życzenia imieninowe

Wybierz życzenia okazyjne:
- życzenia dzień matki 
- życzenia dzień ojca
- życzenia dzień kobiet
- życzenia dzień babci
- życzenia dzień dziadka

ŻYCZENIA DZIEŃ BABCI

Żyj nam Babciu lat ze dwie¶cie,
bo¶ najlepsza w całym mie¶cie.
Gdy za bardzo rozrabiamy
pod twe skrzydła uciekamy.
Ty nas zawsze wytłumaczysz,
wszystkie błędy nam wybaczysz.
B±dĄ więc zdrowa u¶miechnięta
- tego życz± Ci wnuczęta.
*
Jakże chciałbym dzi¶, o Babciu droga,
W rado¶ć zmienić wszystkie troski Twoje, Szczer± modlitw± wyprosić Boga Słodk± nagrodę za twój trud i znoje I wszystkie smutki w szczę¶cie ci zamienić I dzień imienin słonkiem opromienić I na twe usta sprowadzić u¶miechy By¶ doczekała z swych wnucz±t pociechy. Niech Twój Stróż Anioł, opiekun Twój z nieba Wybłaga wszystko, co Ci Babciu trzeba
*
Dzi¶ mojej babci życzenia złożę, 
w wi±zankę kwiatów serduszko włożę
i wiem, że bardzo będzie się cieszyć, 
kiedy zobaczy, że do niej ¶pieszę.
Moja babunia najlepsza w ¶wiecie,
wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie.
Ja babcię kocham, ¶ciskam za szyję,
niech będzie zdrowa i sto lat żyje!
*
Moja droga Babunia
Kocha swego wnuczunia, 
Wnuczek babcię miłuje, 
Zdrowia, szczę¶ci winszuje...
*
Niechaj dziadzio z babciuni± tak nam długo żyj±,
póki komar i mucha morza nie wypij±.
A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,
niech się dziadzio z babci± nażyj± do woli.
*
Życzę dzi¶ Tobie, Babuniu Miła,
By¶ zawsze, zawsze szczę¶liw± była.
Życzę Babuni życia najdłuższego,
Pociechy, szczę¶cia i zdrowia dobrego.
*
Na Dzień Babci chcę Ci złożyć
Serdeczne życzenia,
By¶ lat setnych mogła dożyć,
Nie wiedz±c, co to zmartwienia.
*
Kochana Babciu!
Jak można pomie¶cić w sobie,
Tyle troski, ciepła i miło¶ci.
Jak można podarować innym,
Tyle u¶miechu, dobroci, rado¶ci. Jak można zdobyć zdolno¶ć, By w trudnych chwilach nie¶ć pociechę. Jak można, powiedz Babciu, stać się jak Ty, cudownym człowiekiem?
*
Czas, jak koło szybko kr±ży,
rok za rokiem szybko mija,
z życzeniami wnuczek d±ży,
niech nam tylko szczę¶cie sprzyja.
*
Życzę dzi¶ Tobie, Babuniu miła,
by¶ zawsze w życiu szczę¶liwa była,
życzę Babuniu życia najdłuższego,
pociechy, szczę¶cia i zdrowia dobrego.
*
Najwspanialsza! Najm±drzejsza! Najukochańsza Babciu! Z okazji Twojego ¶więta stu lat radosnego życia W gronie kochaj±cych Cię dzieci i wnuków. życzy...
*
Babcia to mi najdroższa osoba
i choć wie, co znaczy choroba.
Ja pomagam jej i smutek ucieka!
Kochana Babuniu w dniu Twojego
¶więta b±dĄ zawsze z nami,
bardzo u¶miechnięta.
*
Tak wiele mnie nauczyła¶,
tak wiele u¶miechu mi dała¶,
na spacery ze mn± chodziła¶,
kiedy byłam jeszcze mała.
Do snu nuciła¶ piosenki,
była¶ zawsze blisko mnie 
więc podziękować Ci, Babciu
za to wszystko chcę.
Żyj długo w spokoju i u¶miechaj się,
bo u¶miech jest najważniejszy
i to, że kocham Cię.
*
Babciu nasza ukochana,
nie b±dĄ nigdy zatroskana,
niechaj wdzięcznych wnucz±t koło,
zawsze widzi Cię wesoł±!
Niechaj w zdrowiu długie lata 
dni Twe płyn± w pomy¶lno¶ci,
niech Twe chwile rado¶ć splata 
po¶ród wnucz±t swych miło¶ci!
*
Kochana Babciu! Jeste¶ najlepszym lekiem na depresję, i chciałabym, żeby każdy dzień był taki jak dzi¶ - pełen rado¶ci, ciepła, pachn±cego ciasta i opiekuńczych ramion.
*
Żyj, Babuniu moja miła, 
sto lat albo dłużej!
B±dĄ szczę¶liwa i wesoła!
Zdrowie niech Ci służy!
*
Cóż mam życzyć, Babciu Droga? 
To co serce czuje, 
A więc zdrowia, pomy¶lno¶ci 
Dzisiaj Ci winszuję. 
Lecz wiesz Babciu, te życzenia 
Powtarzam codziennie 
I trwać będ± w moim sercu 
Zawsze i niezmiennie! 
*
Jestem mała różyczka...
Wypadłam z koszyczka...
Nie umiem winszować
tylko Babcie mocno pocałować...

Wesołe słońce wesoło patrzy i ciepły u¶miech posyła babci.
I ja też, babciu, mam dzi¶ dla ciebie u¶miech jak słonko jasne na niebie.
*
Wnuczka mała, więc pisać, liczyć jeszcze nie umie, lecz umie życzyć! I życzy Babci, składaj±c dary: zdrowia, spokoju, szczę¶cia bez miary!
*
Babciu, dziadku, chodĄcie z nami.
Damy wam ł±kę z kwiatami, ze skowronkiem.
Do w±chania, patrzenia...
A do ł±ki dodamy życzenia.
Nawet, gdy się zachmurzy na niebie,
Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,
My u¶miechamy się do siebie zawsze.
Jak dzi¶, jak teraz!
*
Ty obchodzisz ¶więto swoje, 
Ja na warcie musze stać. 
I życzenia na tę chwilę, 
Tylko st±d Ci muszę słać.
*
Najukochańsza Babciu...
Z okazji Twego ¶więta 
100 lat radosnego życia 
w gronie kochaj±cych Cię
dzieci i wnuków...
*
Najwspanialsza! Najm±drzejsza!
Najukochańsza Babciu!
Z okazji Twojego ¶więta stu lat radosnego życia W gronie kochaj±cych Cię dzieci i wnuków.
życzy...
*
Babuniu Kochana!
WeĄ mnie na kolana -
Ja Cię ucałuję
Szczerze powinszuję
By¶ nam długo żyła,
Zawsze zdrow± była.
*
Jakże Ci, Babciu, wyznać mamy, 
że Cię kochamy? 
Jak Cię zapewnić o tej miło¶ci?
Jak życzyć Tobie w dniu imienin
szczę¶cia promieni?
Babuniu, popatrz: to w tych kwiatuszkach s±
całe nasze serduszka.
*
Moja droga Babunia kocha swego wnuczunia, wnuczek babcie miłuje, zdrowia szczę¶cia winszuje...
*
Babciu nasza kochana
Nie bywaj nigdy stroskana!
Niechaj wdzięcznych wnucz±t koło
Zawsze widzi Cię wesoł±.
*
W dniu Twojego ¶więta, Ukochana Babciu, Życzę Ci z całego serca zdrowia, szczę¶cia i pomy¶lno¶ci.
Niech los, co ma najlepszego, ¶ciele Ci pod nogi I niech Cię otacza rado¶ć, a omija smutek Tego wszystkiego życzy Ci...
*
Wszystkim Babciom Nowa Jesień Niech pogodne dni przyniesie. Bezdeszczowe, bez markotne Jak w dzienniczkach naszych stopnie.
*
W dniu Twojego ¶więta
chciałam Ci powiedzieć,
że Ty jeste¶ dla mnie
najdroższa pod niebem!

Zimowe słonko wesoło patrzy
i ciepły u¶miech posyła babci,
I ja też babciu, mam dzi¶ dla Ciebie
u¶miech jak słonko jasne na niebie.
*
Nieraz gdy sen skrzydła uniósł,
Ciebie widziałem Babuniu,
jak sw± delikatn± ręk±
w ¶nie okrywasz mnie kołderk±...
I codziennie widzę stale,
jak się troszczysz mn± wytrwale
więc ode mnie przyjm w wdzięczno¶ci
zapewnienie mej miło¶ci.
*
Kochana Babciu! Jeste¶ najlepszym lekiem na depresję, i chciałabym, żeby każdy dzień był taki jak dzi¶ - pełen rado¶ci, ciepła, pachn±cego ciasta i opiekuńczych ramion.
*
Zimowe słonko wesoło patrzy
i ciepły u¶miech posyła babci,
i ja też babciu, mam dzi¶ dla Ciebie u¶miech jak słonko jasne na niebie.
*
Moja Babcia ukochana bardzo pyszne robi dania. Od rosołu aż po ciasta, zawsze smaczne s± i basta! Żyj nam sto lat...
*
Babciu nasza ukochana,
nie b±dĄ nigdy zatroskana,
niechaj wdzięcznych wnucz±t koło, zawsze widzi Cię wesoł±!
Niechaj w zdrowiu długie lata dni Twe płyn± w pomy¶lno¶ci, niech Twe chwile rado¶ć splata po¶ród wnucz±t swych miło¶ci!
*
Kochana Babciu!
Jak można pomie¶cić w sobie,
tyle troski, ciepła i miło¶ci.
Jak można podarować innym
tyle u¶miechu, dobroci i rado¶ci.
Jak można zdobyć zdolno¶ć by
w trudnych chwilach nie¶ć pociechę.
Jak można powiedz Babciu
stać się jak Ty,
cudownym człowiekiem?

 

 

ŻYCZENIA DZIEŃ DZIADKA

Dzi¶ dzień Dziadku nie psocimy,
tylko dobrze Ci życzymy.
Ty wybronisz nas od draki
bo¶my małe rozrabiaki.
Całujemy Cię serdecznie,
żyj nam Dziadku długo wiecznie.
*
Zawsze Dziadziu¶ o wnuki
troszczy się, pamięta...
Toż Mu szczę¶cia i zdrowia
dzi¶ życz± wnuczęta...
*
Ty co¶ przepracował 
pół wieku bez mała,
gdy od trosk posiwiała 
Ci srebrem głowa cała.
Dziadziusiu nasz drogi!
Przyjm dzi¶ od nas wnuków życzenia:
Niech szczę¶cie dni Ci opromienia
i rzuca Ci się pod nogi!
My Twoje wnuczki i wnuki
z życia Twojego czerpiemy nauki 
- Tak bardzo Cię Dziadziu kochamy!
U Twych kolan składamy dzi¶ dary,
B±dĄ szczę¶liwy Dziadziu,
całusów mnóstwo Ci damy!
*
Dzisiaj mamy ¶więto dziadka, okazja niezwykle rzadka.
Ja dziadziusia kocham szczerze, w jego słowa zawsze wierzę. 
Mój dziadek ma swoje zdanie, budzi we mnie zaufanie.
To naprawdę trzeba przyznać, dziadek fajny jest mężczyzna.
Kiedy dzień dziadka za¶wita, wi±zank± kwiatów go witam.
B±dĄ zdrowy dziadku kochany i b±dĄ zawsze razem z nami.
*
Dziadziu miły, Dziadziu drogi
żyj szczę¶liwie i wesoło
nie znaj nigdy doli srogiej,
spokój niech Twe wieńczy czoło.
Niech Twe dzionki słodko płyn±
Pełne szczę¶cia i nadziei
żyj z u¶miechem aż dni min±!
Wielu, wielu lat z kolei!
*
Dziadku drogi, Dziadku miły,
cóż Ci wnuczę Twoje powie?...
Niech Ci Pan Bóg mnoży siły...
Niech Ci dobre daje zdrowie...
Żyj w szacunku, czci i chwale
po¶ród wnuków swych...
*
Dziadziu¶, Dziadziu¶ weĄ mnie za rękę, chodĄmy na spacer tam za oknem,
tysi±c spraw ro¶nie, które chciałbym zobaczyć, dotkn±ć tam za oknem 
tysi±c spraw ro¶nie, a może i dwa tysi±ce. 
*
Dziadziu¶, Dziadziu¶ na Twoim w±sie
od ucha do ucha kołysze się u¶miech,
id±c z Tob± czuję jak rosnę z każdym krokiem
w niebieskich trampkach. Kochany mój wielkoludzie,
czarodzieju o oczach niebieskich,
gdy wrócimy do domu na obiad, Twoj± szyję rękami obejmę.
*
Poet± nie jestem, wierszy nie układam. Lecz Tobie dziadku najszczersze życzenia składam...
*
Dziadziusiu nasz drogi!
Przyjm dzi¶ od nas wnuków życzenia:
Niech szczę¶cie dni Ci opromienia
i rzuca Ci się pod nogi!
My Twoje wnuczki i wnuki
z życia Twojego czerpiemy nauki-
Tak bardzo Cię Dziadziu kochamy!
U Twych kolan składamy dzi¶ dary,
B±dĄ szczę¶liwy Dziadziu,
całusów mnóstwo Ci damy!
*
Kochany dziadku,
życzę Ci szczę¶cia i dostatku.
U¶miechaj się zawsze,
bo kocham Cię szczerze w domu,
w kinie i na spacerze.
*
Za Twe Dziadku, dobre czyny
zdrowia szczę¶cia, siły, chwały
dzisiaj Ci na imieniny
szczerze życzy wnuczek mały!
*
Tyle już minęło lat,
kiedy droga moja mama,
będ±c dzieckiem jak dzi¶ ja,
wierszyk Ci mówiła sama.
Płyn± lata... Dzisiaj ja
składam Ci życzenia w kwiatach...
I wiedz, że Cię kocham tak,
jak mama w dawnych latach
*
Ty dziadku,
dla gromadki wnuków kochaj±cych
jeste¶ podpor±, przykładem i sił±.
Życzymy Ci dzisiaj,
aby szczę¶cia słońce
zawsze dla Ciebie Dziadziu
rado¶ci± ¶wieciło!

Uwielbiam gdy czytasz mi ksi±żeczki,
lub gdy opowiadasz mi bajeczki.
Lubię gdy na kolanach mnie sadzasz
i na każd± psotę zawsze się zgadzasz.
Lubię gdy u¶miechasz się do mnie,
po prostu kocham Cię ogromnie!
*
Niechaj dziadzio z babciuni± tak nam długo żyj±,
póki komar i mucha morza nie wypij±.
A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,
niech się dziadzio z babci± nażyj± do woli.
*
Ty dziadziuniu dobrze wiesz, czego wnuk ci życzy:
zdrowia, skarbów jakich chcesz, szczę¶cia i słodyczy.
Niechaj dziadzio mój jedyny żyje długo i przyjemnie,
niech mu w szczę¶ciu mkn± godziny i niech ma pociechę ze mnie.
*
Ty obchodzisz ¶więto swoje, 
Ja na warcie musze stać. 
I życzenia na tę chwilę, 
Tylko st±d Ci muszę słać.
*
Dziadku!
Niech stale rado¶ć i uciecha Twoj± kochan± zdobi skroń...
I niebo niech Ci się u¶miecha...
A Boska zawsze ochrania dłoń...
*
Los ręk± do darów szczodr± niech szczę¶cia da Ci kwiat za Twoje trudy i dobroć, któr± rozja¶niasz ¶wiat.
*
Dziadku, Dziadku, czy to Ty? Co¶ na Twojej głowie l¶ni. To korona! Słowo daje! Przecież znam korony z bajek. 
*
Tobie, mój kochany dziadku, życzę szczę¶cia i dostatku. U¶miechaj się zawsze bo kocham Cię szczerze w domu, w kinie i na spacerze.
*
Przychodzimy dzi¶ do Ciebie Dziadziu ukochany by Ci złożyć w dniu imienin to, co posiadamy. Serca nasze i my¶l szczer± Tobie po¶więcon± przyjmij dar ten który składa Twoich wnuków grono.
*
Ile gwiazd w wieczornym mroku ponad naszym krajem l¶ni, tyle przynie¶ drogim dziadkom, jasnych i szczę¶liwych dni.
*
Drogi dziadziu powiem krótko, jak mnie mama nauczyła. Chcę by¶ sto lat żył dziadziunio i bym z dziadziem zawsze była.

Żyj nam dziaduniu sto lat
Niech Ci zdrowie i siły służ±
Niech troski żadne
Twego czoła nie chmurz±
i z wnuków b±dĄ zawsze rad.
*
Kochany Dziadku...
Ze wzruszeniem wspominam
spędzone razem chwile...
Wielk± cierpliwo¶ć, jak± zawsze
miałe¶ dla mnie...
I rado¶ć, jak± wniosłe¶
w moje dzieciństwo...
¦ciskam Cię dzisiaj najmocniej...
*
Dziadziu drogi, Dziadziu miły
Cóż Ci wnuczę Twoje powie?
niech Ci Pan Bóg mnoży siły,
Niech Ci dobre daje zdrowie!
Niech Ci patron Dziadziu stale
słonkiem szczę¶cia w niebie ¶wieci!
Żyj w szacunku czci i chwale
po¶ród wnuków swych i dzieci!
Tego życzę w dniu imienia
Tobie dziadziu miły, drogi,
A składaj±c te życzenia
ucałuję ręce, nogi...
*
Kochany Dziadku...
Ze wzruszeniem wspominam spędzone razem chwile...
Wielk± cierpliwo¶ć, jak± zawsze miałe¶ dla mnie...
I rado¶ć, jak± wniosłe¶ w moje dzieciństwo...
¦ciskam Cię dzisiaj najmocniej...
*
Jakże Dziadziu małe dziecię, ma Ci powinszować?
Chyba tak że całym sercem, zawsze będę Cię miłować!
*
Jestem mała różyczka...
Wypadłam z koszyczka...
Nie umiem winszować
tylko Dziadka mocno pocałować...Życzenia sms imieninowe

 

 

sms dla babci
 
 
 
 
 

sms dla dziadka
 
 
 

więcej »


Graficzny Sms
Sony Ericsson
sms dla babci
 
 
 
 
 

sms dla dziadka
 
 
 

więcej »


Grafika Logo
Siemens
sms dla babci
 
 
 
 
 

sms dla dziadka
 
 
 

więcej »


Graficzne Sms
Motorola
sms dla babci
 
 
 
 
 

sms dla dziadka
 
 
 

więcej »


Graficzny Sms
Samsung

sms dla babci
 
 
 
 
 

sms dla dziadka
 
 
 

więcej »

Tapety Logo Dzwonki Animacje kolorowe

   Motorola kolorowe animacje mms okazyjne 

 więcej » 

Nokia tapety okazyjne

 więcej » 

Sony Ericsson tapety okazyjne podpisem

 więcej » 

 

 

e-mail

linkownia

do ulubionych

powiadom znajomego

 

LINKAR:
życzenia sms

wierszyki
logo dzwonki
gry Java
bramki sms
życzenia imieninowe
życzenia urodzinowe 
miłosne smsy
porady gsm  
erotyczne smsy